HEX થી RGB

HEX થી RGB

HEX થી RGB એ હેક્સાડેસિમલ રંગથી RGB માં રૂપાંતર છે

આ સાધન ખાસ કરીને વેબ ડેવલપર્સ માટે ઉપયોગી છે જેમને કસ્ટમ કલર પેલેટ બનાવવાની જરૂર છે.

આ ઑનલાઇન HEX થી RGB કન્વર્ટર હેક્સાડેસિમલ મૂલ્યોને RGB મૂલ્યોમાં રૂપાંતરિત કરવાની એક સરળ રીત છે. તમે જે રંગને રૂપાંતરિત કરવા માંગો છો તેની HEX કિંમત બોક્સમાં મૂકવામાં આવે છે, અને જ્યારે તમે "કન્વર્ટ" દબાવો છો, ત્યારે નીચેના બોક્સમાં RGB કલર કોડ દેખાય છે.

વેબ કલર કન્વર્ઝન ટૂલ્સથી ભરેલું છે, પરંતુ હેક્સ ટુ આરજીબી ઓનલાઈન કન્વર્ટર સૌથી લોકપ્રિય છે. હેક્સ ટુ આરજીબી ઓનલાઈન કન્વર્ટર વપરાશકર્તાઓને હેક્સાડેસિમલ રંગ મૂલ્યોને તેમના અનુરૂપ RGB મૂલ્યોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં મદદ કરે છે જેથી તેનો ઉપયોગ HTML અથવા CSS માં થાય.


Avatar

Chandu

CEO / Co-Founder

Enjoy the little things in life. For one day, you may look back and realize they were the big things. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Cookie
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.