Hình ảnh sang Base64

Hình ảnh sang Base64

Image to base64 là một cách tuyệt vời để các nhà phát triển web chuyển đổi hình ảnh sang định dạng phù hợp

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Image to base64 là một cách tuyệt vời để các nhà phát triển web chuyển đổi hình ảnh sang định dạng phù hợp.

Công cụ trực tuyến image to base64 chuyển đổi tệp hình ảnh từ định dạng phổ biến PNG, JPG hoặc GIF thành một chuỗi ký tự có thể được sử dụng làm kiểu dữ liệu nội tuyến trong tệp HTML hoặc CSS. Image to base64 là lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển web muốn sử dụng hình ảnh trong trang web của họ mà không cần lo lắng về kích thước của hình ảnh và ảnh hưởng của nó đến thời gian tải trang web.

Quá trình này làm giảm kích thước của hình ảnh và làm cho chúng tải nhanh hơn. Điều này là do mã hóa base64 sử dụng ít byte hơn các tệp JPEG hoặc PNG.


Avatar

Chandu

CEO / Co-Founder

Tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Một ngày nào đó, bạn có thể nhìn lại và nhận ra chúng là những điều to lớn. Nhiều người thất bại trong cuộc sống là những người đã không nhận ra rằng họ đã đến gần với thành công như thế nào khi họ đã từ bỏ.

Cookie
Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó.