ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಕರಗಳು: ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಪರಿಕರಗಳು

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಕರಗಳು: ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಪರಿಕರಗಳು

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಪರಿಕರಗಳು

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು html, ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ pdf ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಆಲ್ಟ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.


Avatar

Chandu

CEO / Co-Founder

Enjoy the little things in life. For one day, you may look back and realize they were the big things. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Cookie
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.